1. Pravidelné revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600
  2. Pravidelné a výchozí revize elektrických zařízení do 1000 V dle ČSN 33 1500
  3. Pravidelné revize elektrických přístrojů a spotřebičů dle ČSN 33 1610
  4. Pravidelné a výchozí revize elektronických zabezpečovacích systémů
  5. Pravidelné a výchozí revize elektronických protipožárních systémů